" Sizin Güvenliğiniz Bizim İşimiz " facebook

OSGB Nedir ?

30 Haziran 2012'de yürürlüğe giren 6331 sayılı "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" ile adını sıkça duymaya başladığımız OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi) işyerinin iş sağlığı ve güvenliği ihtiyaçlarını karşılayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik BAkanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluşların ünvanıdır.

Şirketler işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve sağlık personeli ihtiyaçlarını yasal olarak Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) üzerinden karşılayabilirler.

Yeni yasal düzenlemelerde ise "Ortak Sağlık Güvenlik Birimi-OSGB" tanımı " İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenlik hizmetlerini vermek için oluşturulmuş, Bakanlıkça yetkilendirilmiş, verdiği hizmetler karşılığında fatura kesebilen ticari kuruluşlardırşeklinde yer almış, ayrıca yetki ve sorumlulukları detaylandırılmış ve çalışma esasları belirlenmiştir.

30 HAziran 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile yetkilendirilmiş bir Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) şirketimizin İSG mevzuatından doğan yükümlülüklerini yerine getirir ve şirketinizi Çalışma ve Sosyal Güvenlik BAkanlığına karşı temsil eder.

Yetkilendirilmiş OSGB

Egeli OSGB, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir OSGB'dir. Firmanız Ortak SAğlık ve Güvenlik Birimi - OSGB olarak yetkilendirilmiştir.

 

Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri ;

  • İşçilerin sağlık gözetimi,
  • Çalışma ortamının gözetimi,
  • Eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme,
  • İlk yardım ve acil müdahale,
  • Kayıt ve istatistik v.b görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

 

2015 © Egeli Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Anonim Şirketi
Tüm Hakları Saklıdır