" Sizin Güvenliğiniz Bizim İşimiz " facebook

      İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETLERİ

      - İSG konusunda işci ve işverenlere rehberlik ve danışmanlık
      - İSG Uzmanı Görevlendirmek (İşletmenin Tehlike Grubuna ve Çalışan Sayısına Göre)
      - Teknik Periyodik Kontollerİ ve Takibi
      - İşletmenin Saha Gözetimi ve Kontrolü
      - Yasal Mevzuatın Takibi ve Bilgilendirme
      - Tehlikeleri Belirleme ve Risk Değerlendirme
      - Yasal Zorunluluğu Olan İSG Eğitimlerinin Verilmesi
      - İç Yönetmeliğin Hazırlanması,
      - Yasal Yükümlülük Çerçevesinde İSG Kurulunun Kurulması ve Faal Halde Bulundurulması
      - Kimyasalların incelenmesi ve patlamadan korunma dokümanlarının hazırlanması
      - Saha, yemekhane, sosyal tesis denetlemeleri

2015 © Egeli Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Anonim Şirketi
Tüm Hakları Saklıdır