" Sizin Güvenliğiniz Bizim İşimiz " facebook

 

       İŞ YERİ HEKİMLİĞİ HİZMETLERİ

      - İşverene iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
      - Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak,
      - Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek
      - İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek iş ile işçinin uyumunu sağlamak
      - İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak
      - İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak
     - Kantin,yemekhane,yatakhane,kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları duş ve tuvaletlerin bakımı ve  temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak
      - İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak
      - İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık  muayeneleri yapmak
      - Gece vardiyaları dahil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak
      - İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek
      - Yıllık çalışma planı hazırlamak

2015 © Egeli Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Anonim Şirketi
Tüm Hakları Saklıdır