" Sizin Güvenliğiniz Bizim İşimiz " facebook

İşyerindeki çalışma ortamı, kullanılan maddeler,iş ekipmanı ve çevre şartlarını dikkate alıp;

- Olması muhtemel acil durumları değerlendirerek
- Çalışanları ve çalışma çevresini etkileyebilecek tüm olası acil durumları belirleyerek
- Meydana gelebilecek acil durumların etkilerini önleyici ve sınırlayıcı tedbirler yaparak
- Koruma,kurtarma,söndürme ve ilk yardım konularında işyerinin durumuna göre 
  çalışanlara eğitim vererek
- Acil durumlara hazırlanmak maksadıyla tatbikatlar yaparak

Öncelikle çalışanın sağlığını ve güvenliğini daha sonra çevreyi koruyan acil durum planı hazırlanır.

2015 © Egeli Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Anonim Şirketi
Tüm Hakları Saklıdır