" Sizin Güvenliğiniz Bizim İşimiz " facebook

TESTLERİMİZ


Günümüzde klinik teşhislerin yaklaşık yüzde yetmişinin laboratuvar sonuçlarına bağlı olduğu kabul edilmektedir. Teşhise yardımcı olan analiz sayılarının gün geçtikçe çoğalması, gelişmiş cihazlara ve bilinçli personele gereksinimi arttırmıştır.

Özellikle son on yılda adeta yenilenen bu teknoloji, laboratuvar işleyişindeki prosedür ve düşünceleri değiştirmiş,modernizasyonu ve yüksek kalite standartlarını zorunlu hale getirmiştir.

 

 • TÜM BİYOKİMYA TESTLERİ
 • TÜM HORMON TESTLERİ
 • KANSER BELİRTEÇLERİ
 • ALERJİ TESTLERİ
 • BAKTERİ VE MANTAR KÜLTÜRÜ
 • TÜM PORTÖR BAKILARI
 • MESLEK HASTALIKLARI TESTLERİ
 • TÜM SEROLOJİK TESTLERİ
 • TÜM PARAZİT BAKILARI
 • GEBELİK TARAMA TESTLERİ
 • HARMONY PRENATAL TESTLERİ
 • İNFERTİLİTE (KISIRLIKTESTLERİ
 • SİTOLOJİ (SMEARTESTLERİ
 • GIDA İNTOLERANS TESTLERİ

2015 © Egeli Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Anonim Şirketi
Tüm Hakları Saklıdır